Όροι Χρήσης

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.

Καλωσορίσατε στη σύμβαση χρήστη (τη "Σύμβαση" ή "Σύμβαση Χρήσης") για τη Lexyl Travel Technologies, LLC. Η παρούσα Σύμβαση περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χρήση από μέρους σας των υπηρεσιών μας που είναι διαθέσιμες στον τομέα και τους επί μέρους τομείς του HotelPlanner.com. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να δεσμευτείτε στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, μη χρησιμοποιήσετε και μην αποκτήσετε πρόσβαση τις υπηρεσίες μας.

Πρέπει να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχθείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση Χρήστη και στην Πολιτική Απορρήτου, που περιλαμβάνουν τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται ρητά παρακάτω και αυτούς που ενσωματώνονται μέσω αναφοράς, πριν γίνετε μέλος του HotelPlanner.com.

Η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή μέσω ανάρτησης των τροποποιημένων όρων στον Ιστότοπο. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω, όλοι οι τροποποιημένοι όροι θα αποκτούν αυτόματα ισχύ 30 ημέρες μετά την αρχική ανάρτησή τους στον παρόντα ιστότοπο. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την αποδοχή της στην εγγραφή για νέους εγγεγραμμένους χρήστες.

1. Δικαίωμα ιδιότητας μέλους.

Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες μόνο σε, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από άτομα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, οι υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμες σε παιδιά (άτομα κάτω των 21 ετών) ή σε μέλη της HotelPlanner.com στα οποία έχει επιβληθεί προσωρινή ή επί αόριστον αναστολή της ιδιότητας μέλους. Αν είστε κάτω των 21 ετών δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Αν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Επιπλέον, ο λογαριασμός σας στην HotelPlanner.com (περιλαμβανομένων των απαντήσεων) και το ID (Αναγνωριστικό) Χρήστη δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν σε τρίτο. Αν εγγράφεστε ως επιχειρηματική οντότητα, (π.χ. Ταξιδιωτικό πρακτορείο, Πωλητής χονδρικής, Συντονιστής γκρουπ, Ξενοδοχείο ή άλλος Πωλητής ταξιδιωτικών υπηρεσιών). εμφανίζεστε ως κάτοχος εξουσιοδότησης δέσμευσης της επιχείρησης μέσω της παρούσας Σύμβασης. Οι επιχειρηματικές οντότητες που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία για να λαμβάνουν προσφορές τιμών χωρίς ποτέ να επικοινωνούν με έναν πωλητή online υπόκεινται σε αναστολή ή τερματισμό ισχύος του λογαριασμού τους. Αν απαντάτε ως εκπρόσωπος ξενοδοχείου, πρέπει να είστε πλήρους απασχόλησης υπάλληλος ή ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου που έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου.

2. Χρεώσεις και Υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η ανάρτηση γκρουπ ή παρατεταμένων διαμονών στο HotelPlanner.com είναι δωρεάν για ιδιώτες, ταξιδιωτικούς πράκτορες, συντονιστές γκρουπ και πωλητές χονδρικής. Τα Ξενοδοχεία έχουν την επιλογή να συμμετέχουν στο πρόγραμμα προτιμώμενου μέλους με χρέωση. Το Ξενοδοχείο και/ή ο Πωλητής ταξιδιωτικών υπηρεσιών έχει την ευθύνη πληρωμής προμηθειών 10% στη HotelPlanner.com για τον τζίρο που πραγματοποιήθηκε από τη βασική δωρεάν υποβολή προσφορών. Τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προτιμώμενου μέλους πληρώνουν 7% προμήθεια για τον τζίρο που πραγματοποιήθηκε από τη βασική υποβολή προσφορών.Τα ξενοδοχεία ενδέχεται να αυξήσουν την πληρωμή προμήθειας στο HotelPlanner.com για κάθε προσφορά στην πλατφόρμα μας. Ωστόσο, οι πληρωμές προμήθειας δε θα μειωθούν ποτέ από το ποσοστό που αναφέρεται εδώ. Το ξενοδοχείο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των κρατήσεων σε όλα τα γκρουπ και τις παρατεταμένες διαμονές. Αν το ξενοδοχείο δεν παρακολουθήσει τις πραγματικές διανομές στα δωμάτια λόγω ατελών αρχείων, απώλειας ή κλοπής των αρχείων ή τεχνικής βλάβης, τότε το ξενοδοχείο πρέπει να πληρώσει 10% προμήθεια σε όλα τα ζητηθέντα δωμάτια όπως αυτά αναφέρονται στην online ζήτηση προσφοράς του πελάτη. Το ξενοδοχείο είναι υπεύθυνο για την πληρωμή της προμήθειας για τον τζίρο που πραγματοποιήθηκε και προέκυψε από την πλατφόρμα μας ανεξάρτητα αν η κράτηση έγινε μέσω ενός τρίτου πωλητή.

Η HotelPlanner.com θα πληρώσει κατ'αποκοπή 10% προμήθεια επί του εισοδήματος από διαμονές στα δωμάτια ξενοδοχείου σε όλους του Ταξιδιωτικούς Πράκτορες για κρατήσεις γκρουπ που η επεξεργασία τους έγινε μέσω της HotelPlanner.com. Ωστόσο, η προμήθεια αυτή θα πληρωθεί στους ταξιδιωτικούς πράκτορες με την απόδειξη πληρωμής της προμήθειάς μας από το ξενοδοχείο μέλος μας. Τα ξενοδοχεία μέλη μας που κάνουν προφορές σε κρατήσεις γκρουπ των ταξιδιωτικών πρακτόρων, θα είναι υπεύθυνα για την πληρωμή προμήθειας 12% στην HotelPlanner.com για τον τζίρο που πραγματοποιήθηκε από τη βασική προσφορά. Η πληρωμή της προμήθειας προς όλους τους ταξιδιωτικούς πράκτορες θα γίνει την πρώτη του μήνα μετά τη λήψη της απόδειξης πληρωμής της προμήθειάς μας από το ξενοδοχείο μέλος μας. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα βοηθήσουν τη HotelPlanner.com με τη συγκέντρωση της προμήθειας. Ωστόσο, δε θα υπάρχει αποδοχή πληρωμής της προμήθειας απευθείας από το ξενοδοχείο χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της HotelPlanner.com. Η προμήθεια ενδέχεται να διαφέρει για κάθε κράτηση και είναι στη διακριτική ευχέρεια της HotelPlanner.com να προσαρμόζει την προμήθεια που θα πληρωθεί στους ταξιδιωτικούς πράκτορες με βάση την πληρωμή που λάβαμε από τα ξενοδοχεία μέλη μας.Αν το ξενοδοχείο δεν πληρώσει την προμήθεια, η HotelPlanner.com δεν φέρει την ευθύνη για τη μη πληρωμή προμήθειας. Οι κρατήσεις από Ταξιδιωτικά Πρακτορεία δεν δικαιούνται για οποιεσδήποτε άλλες προωθητικές επιστροφές χρημάτων ή μετρητών μέσω του συστήματος της HotelPlanner.com. Οι πληρωμές των προμηθειών πρέπει να γίνουν εντός 21 ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης του γκρουπ. Αν η πληρωμή δεν γίνει εντός του χρονικού ορίου, η HotelPlanner.com έχει το δικαίωμα να χρεώσει τέλος καθυστέρησης σε οφειλόμενο υπόλοιπο. Η πληρωμή προμήθειας που δεν πληρώθηκε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης θα προσαυξάνεται με τόκο στο μέγιστο επιτρεπόμενο επιτόκιο από το νόμο.

Σε περίπτωση που θυγατρική της Lexyl Travel Technologies, LLC. πιστώνεται για το γκρουπ ή την κράτηση παρατεταμένης διαμονής, η πληρωμή προμήθειας του ταξιδιωτικού πράκτορα μπορεί να μειωθεί για να αποζημιωθεί η θυγατρική. Αυτή η συναλλαγή τρίτου μέρους θα περιλαμβάνει όλες τις τιμές και πληροφορίες του ξενοδοχείου, καθώς και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων και του ιστότοπου, επιπρόσθετα με τη συγκέντρωση προμηθειών από τη HotelPlanner.com. Το ξενοδοχείο ευθύνεται μόνο για την πληρωμή της προμήθειας όπως περιγράφηκε παραπάνω σύμφωνα με τα έσοδα από τα δωμάτια που χρησιμοποιήθηκαν.

3. Η HotelPlanner.com είναι το σημείο συνάντησης.

Η HotelPlanner.com δεν είναι δημοπράτης, Ο Ιστότοπος αποτελεί το σημείο συνάντησης που θα επιτρέψει στο Ξενοδοχείο και /ή τον Πωλητή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών να πωλήσει δωμάτια και/ή υπηρεσίες σε οποιαδήποτε αναρτημένη τιμή. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε αυτή καθεαυτή τη συναλλαγή μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Ως αποτέλεσμα, Η Εταιρεία δεν έχει έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας ή της νομιμότητας των διαφημιζόμενων ειδών, της αλήθειας ή της ακρίβειας των αγγελιών, της δυνατότητας των πωλητών να πωλούν είδη ή της ικανότητας των αγοραστών να πληρώνουν για είδη. Η Εταιρεία δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ένας αγοραστής ή πωλητής θα ολοκληρώσει όντως μία συναλλαγή. Ως online σημείο συνάντησης η HotelPlanner.com επιτρέπει στα Ξενοδοχεία και/ή Πάροχο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών να συμφωνήσει να πουλά δωμάτια και/ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές πληρωμές και/ή ηλεκτρονικές φόρμες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η HelloSign, Inc., σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της HelloSign, Inc. και της HotelPlanner.com. Ωστόσο, η HotelPlanner.com δεν έχει έλεγχο για τους όρους ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συμφωνίας, και δεν παρέχει εκπροσώπηση ή εγγυήσεις, ή νομική συμβουλή, σχετικά με την επιθυμία σύναψης σύμβασης, ούτε για το περιεχόμενο, μορφή, νομιμότητα, ισχύ, εκτέλεση ή επιβολή οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του Ξενοδοχείου και/ή της Ταξιδιωτικής Υπηρεσίας και του τελικού χρήστη. Το Ξενοδοχείο και/ή η Ταξιδιωτική Υπηρεσία και ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλες οι μεταξύ τους συμφωνίες είναι κατάλληλες, νόμιμες, εφαρμόσιμες και ισχύουν, και ενθαρρύνονται και οι δύο να αναζητήσουν νομική συμβουλή στην κατάλληλη δικαιοδοσία πριν προχωρήσουν σε συμφωνία. Το Ξενοδοχείο και/ή Ταξιδιωτική Υπηρεσία συμφωνούν να προφυλάσσουν και να αποζημιώνουν την HotelPlanner.com για όλες τις απαιτήσεις, ζημίες, διεκδικήσεις και κόστη, περιλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συμφωνίας στις online υπηρεσίες της HotelPlanner.com. Το Ξενοδοχείο και/ή η Ταξιδιωτική Υπηρεσία συμφωνούν να προφυλάσσουν την HotelPlanner.com από επακόλουθες ζημίες, που προκύπτουν από το σχεδιασμό, την εκτέλεση ή πραγματοποίηση ή μη πραγματοποίηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συμφωνίας που εισάγεται με τη χρήση των υπηρεσιών της HotelPlanner.com.

Επαλήθευση ταυτότητας. Η εταιρεία χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές για να επαληθεύσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες μας όταν εγγράφονται στον Ιστότοπο. Ωστόσο, επειδή η επαλήθευση των στοιχείων του χρήστη στο Internet είναι δύσκολη, η HotelPlanner.com δεν μπορεί και δεν επιβεβαιώνει τη δηλούμενη ταυτότητα κάθε χρήστη. Σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε απευθείας με το ξενοδοχείο ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο.

Απαλλαγή. Επειδή Η Εταιρεία αποτελεί τόπο συνάντησης, σε περίπτωση που έχετε μια διαφορά με έναν ή περισσότερους χρήστες, απαλλάσσετε την HotelPlanner.com (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τις θυγατρικές, τους εισερχόμενους σε κοινοπραξία μαζί μας και τους εργαζόμενους) από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) οποιουδήποτε είδους και φύσης, γνωστές ή άγνωστες, υποπτευόμενες ή μη υποπτευόμενες, γνωστοποιημένες και μη γνωστοποιημένες, που προκύπτουν από ή συνδεόμενες με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφορές. Αν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, αίρετε την ισχύ της §1542 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας, η οποία αναφέρει "Μια γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις για τις οποίες ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι υπάρχουν προς όφελός του κατά το χρόνο εκτέλεσης της απαλλαγής, οι οποίες αν ήταν γνωστές από αυτόν θα είχαν επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη."

Έλεγχος Πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται από άλλους χρήστες που γίνονται διαθέσιμες μέσω του συστήματός μας. Μπορείτε να βρείτε ότι οι πληροφορίες άλλου χρήστη είναι προσβλητικές, επιζήμιες, ανακριβείς ή παραπλανητικές. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε προσοχή, κοινή λογική και να διενεργείτε ασφαλείς συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον Ιστότοπο. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι συναλλαγής με ανήλικα άτομα ή με άτομα που ενεργούν δολίως. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι στις διεθνείς συναλλαγές και στις συναλλαγές με ξένους υπηκόους. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να αποδεχθείτε τέτοιους κινδύνους και η HotelPlanner.com δεν είναι υπεύθυνη για τις πράξεις ή παραλείψεις χρηστών του Ιστοτόπου.

4. Υποβολή προσφορών.

Ως Πωλητής Υπηρεσιών Ξενοδοχείου ή Ταξιδίου, έχετε την υποχρέωση να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή με τον Συντονιστή γκρουπ, Ταξιδιωτικό πράκτορα, Πωλητές χονδρικής και/ή την Ομάδα κράτησης που αντιπροσωπεύουν:

Υποβάλλοντας μια προσφορά για μια κράτηση γκρουπ συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις προϋποθέσεις πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην περιγραφή του γκρουπ στο μέτρο που αυτές οι προϋποθέσεις δεν παραβιάζουν την παρούσα Σύμβαση ή τη νομοθεσία. Οι προσφορές δεν μπορούν να αποσυρθούν εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως: όταν ο Συντονιστής γκρουπ, Ταξιδιωτικός πράκτορας, Πωλητής χονδρικής και/ή η Ομάδα κράτησης αλλάξει ουσιωδώς την περιγραφή του γκρουπ μετά την υποβολή της προσφοράς σας, ή έχει γίνει ένα καταφανές τυπογραφικό σφάλμα, ή δεν μπορείτε να επαληθεύσετε την ταυτότητα του Συντονιστή γκρουπ, Ταξιδιωτικού πράκτορα, Πωλητή χονδρικής και/ή της Ομάδας κράτησης. Το ξενοδοχείο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των κρατήσεων σε όλα τα γκρουπ. Αν το ξενοδοχείο δεν παρακολουθήσει τα καταληφθέντα στην πράξη δωμάτια λόγω ατελών αρχείων, απώλειας ή κλοπής των αρχείων ή τεχνικών βλαβών, τότε το ξενοδοχείο πρέπει να πληρώσει 10% προμήθεια σε όλα τα ζητηθέντα δωμάτια όπως αυτά αναφέρονται στην online ζήτηση προσφοράς του πελάτη.

Οι εξοντωτικές τεχνικές πωλήσεων απαγορεύονται αυστηρά. Οι εξοντωτικές τεχνικές πωλήσεων περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε, προσφορά ειδικών προωθητικών προσφορών, εκπτώσεων ή οδηγιών προς τους πελάτες με σκοπό να τους δοθούν κίνητρα για την πραγματοποίηση της συνεργασίας εκτός του συστήματος.

Η HotelPlanner.com πρέπει να λαμβάνει πάντα τις χαμηλότερες τιμές γκρουπ των ξενοδοχείων. Περιοδικά η HotelPlanner.com θα διενεργεί ελέγχους τιμών ξενοδοχείων για γκρουπ για λογαριασμό των συντονιστών των γκρουπ της. Αν η συμβατικά καθορισμένη τιμή γκρουπ έχει καταστεί μη ανταγωνιστική για οποιονδήποτε λόγο, το ξενοδοχείο πρέπει να προσαρμόσει τη συμβατική τιμή γκρουπ ώστε να ευθυγραμμιστεί με άλλες προωθητικές ενέργειες εκπτώσεων και μεταβατικών τιμών για γκρουπ που ισχύουν για τις ημερομηνίες της σύμβασης του γκρουπ στο ξενοδοχείο με το οποίο συνήψε σύμβαση το γκρουπ.

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου, πρέπει να παρασχεθεί απόδειξη πτώχευσης της προηγούμενης ιδιοκτησίας για την απαλλαγή της νέας ιδιοκτησίας από ληξιπρόθεσμες προμήθειες.

5. Ανάρτηση αγγελιών.

Περιγραφή ανάρτησης αγγελιών. Όταν αναρτάτε μια κράτηση γκρουπ με σκοπό την υποβολή προσφορών πρέπει να είστε νομικά ικανός να εκπροσωπείτε το μέρος που επιθυμεί κράτηση και για το οποίο υποβάλετε αγγελία στον Ιστότοπο. Μια Κάρτα IATA είναι ένα σημαντικό αναγνωριστικό ότι είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την καταχώρηση ή μια υπογεγραμμένη σύμβαση από το μέρος που επιθυμεί κράτηση. Πρέπει να περιγράψετε το γκρουπ σας και όλους τους όρους πώλησης στη σελίδα εγγραφής γκρουπ του Ιστοτόπου. Οι καταχωρήσεις σας μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο περιγραφές με κείμενο και άλλο περιεχόμενο που είναι σχετικό με τις ανάγκες του γκρουπ.

Εξαπάτηση. Χωρίς να αποκλείονται άλλα μέτρα, η HotelPlanner.com μπορεί να αναστείλει ή να κλείσει το λογαριασμό σας αν Η Εταιρεία υποπτευθεί ότι εσείς (από πεποίθηση, διακανονισμό, ασφάλεια ή έρευνα μεσεγγύησης, ή άλλως) έχετε εμπλακεί σε δόλια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο.

Αθέμιτοι χειρισμοί. Ούτε οι Ταξιδιωτικοί πράκτορες, Συντονιστές γκρουπ, Ιδιώτες, Πωλητές χονδρικής, Πωλητές ταξιδιωτικών υπηρεσιών ούτε τα ξενοδοχεία επιτρέπεται να πραγματοποιούν αθέμιτο χειρισμό των τιμών οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ούτε μπορείτε να επεμβαίνετε σε καταχωρήσεις ή συναλλαγές άλλου χρήστη.

6. Οι Πληροφορίες σας.

Ορισμός. Ως "Οι Πληροφορίες σας" ορίζονται οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε σε μας ή σε άλλους χρήστες κατά τη διαδικασία εγγραφής, υποβολής προσφοράς ή ανάρτησης καταχώρησης ζήτησης, σε οποιαδήποτε δημόσια περιοχή μηνυμάτων ή μέσω οποιασδήποτε λειτουργίας e-mail. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Πληροφορίες σας και εμείς ενεργούμε ως ένας παθητικός αγωγός για τη διανομή Online και τη δημοσίευση των Πληροφοριών σας.

Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Οι Πληροφορίες σας (ή οι πληροφορίες οποιωνδήποτε γκρουπ έχουν καταχωρηθεί) και οι δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο δεν πρέπει: (α)να είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές, (β)να είναι δόλιες (γ)να παραβιάζουν οποιοδήποτε τρίτο μέρους σχετικά με: πνευματικά δικαιώματα (copyright), δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα αποκλειστικά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου, (δ)να παραβιάζουν οποιοδήποτε νόμο, θέσπισμα, διαταγή ή κανονισμό (που περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, αυτούς τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τον έλεγχο εξαγωγών, την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την πολιτική κατά των διακρίσεων ή την ψευδή διαφήμιση), (ε)να είναι συκοφαντικές, εμπορικά δυσφημιστικές, παράνομα απειλητικές ή παράνομα προσβλητικές, (στ)να είναι άσεμνες, (ζ) να περιέχουν οποιουσδήποτε ιούς, "δούρειους ίππους" (Trojan horses), "σκουλήκια" (worms), "ωρολογιακές βόμβες" (time bombs), "ακυρωτικά ρομπότ" (cancelbot), "πασχαλινά αυγά" (easter eggs) ή άλλα προγράμματα υπολογιστών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές, να επηρεάσουν επιβλαβώς, να υποκλέψουν ή να οικειοποιηθούν λαθραία οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες, (η) να δημιουργούν ευθύνες για μας ή να προκαλούν τη (μερική ή πλήρη) απώλεια των υπηρεσιών των παρόχων μας υπηρεσιών Internet (ISP) ή άλλων προμηθευτών, και (θ) να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα προς ή να περιλαμβάνουν περιγραφές αγαθών ή υπηρεσιών που: (ι) απαγορεύονται βάσει της παρούσας Σύμβασης, είναι ταυτόχρονα αναρτημένα για πώληση σε ιστότοπο άλλον από της HotelPlanner.com ή δεν δικαιούστε τις τιμές συμβολαίου. Άδεια. Αποκλειστικά για να επιτρέπει στη HotelPlanner.com να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε, ώστε να μην παραβιάζουμε οποιαδήποτε δικαιώματα ενδεχομένως έχετε επί αυτών των πληροφοριών, συμφωνείτε να μας παρέχετε ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιας ισχύος, μόνιμο, αμετάκλητο, δωρεάν (royalty-free), με δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης (σε πολλά επίπεδα) δικαίωμα να ασκούμε τα δικαιώματα copyright, δημοσιότητας και βάσης δεδομένων (αλλά όχι άλλα δικαιώματα) που έχετε επί των Πληροφοριών σας, σε οποιαδήποτε μέσα γνωστά τώρα ή μη γνωστά επί του παρόντος, σε σχέση με τις Πληροφορίες σας. Η HotelPlanner.com θα χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

7. Πρόσβαση και Παρέμβαση.

Ο Ιστότοπος περιέχει κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ. Πολλές από τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και είναι αποκλειστικές ή αδειοδοτημένες στη HotelPlanner.com από τους χρήστες μας ή τρίτους. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη (spider), πρόγραμμα συγκέντρωσης πληροφοριών (scraper) ή άλλο αυτοματοποιημένο μέσο για πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη δική μας ρητή γραπτή άδεια. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι: (i) δεν θα αναλάβετε καμία δράση που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κατά τη δική μας αποκλειστικά κρίση ένα μη εύλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας, (ii) δεν θα αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, διανείμετε ή εμφανίσετε δημοσίως οποιοδήποτε περιεχόμενο (εκτός από τις Πληροφορίες σας) από τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της HotelPlanner.com και του κατάλληλου τρίτου μέρους, κατά περίπτωση, (iii) δεν θα παρέμβετε ή επιχειρήσετε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε λειτουργιών διενεργούνται στον Ιστότοπο, και (iv) δεν θα παρακάμψετε τις κεφαλίδες μα αποκλεισμού ρομπότ ή άλλα μέτρα μπορεί να χρησιμοποιούμε για να εμποδίσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο.

8. Αθέτηση.

Χωρίς περιορισμό άλλων μέτρων, η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει τη δραστηριότητά σας, να αφαιρέσει άμεσα τις προσφορές σας ή τις αγγελίες ειδών, να προειδοποιήσει την κοινότητά μας σχετικά με τις ενέργειές σας, να εκδώσει μια προειδοποίηση, να αναστείλει προσωρινά, να αναστείλει επί αόριστον ή να τερματίσει την ιδιότητα μέλους σας και να αρνηθεί να παρέχει τις υπηρεσίες μας σε σας αν: (α) αθετήσετε την παρούσα Σύμβαση ή τα έγγραφα που ενσωματώνει μέσω αναφοράς, (β) Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσει ή να επαληθεύσει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε μας, ή (γ) Η Εταιρεία πιστεύει ότι οι ενέργειές σας μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές απώλειες ή νομικές ευθύνες για σας ή άλλους χρήστες ή για μας.

9. Απόρρητο.

Η Εταιρεία δεν πωλεί ή ενοικιάζει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας και Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας μόνον όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Η Εταιρεία θεωρεί την προστασία του απορρήτου του χρήστη ως μια πολύ σημαντική αρχή της κοινωνίας. Η Εταιρεία κατανοεί σαφώς ότι εσείς και οι πληροφορίες σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του ενεργητικού μας. Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε υπολογιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι οποίοι προστατεύονται με φυσικές αλλά και με τεχνολογικές διατάξεις προστασίας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για να επαληθεύουν και να πιστοποιούν τις αρχές απορρήτου μας. Η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου μας είναι διαθέσιμη στη σελίδα πολιτικής απορρήτου. Αν αντιτίθεστε στη μεταβίβαση ή χρήση των Πληροφοριών σας με αυτό τον τρόπο, παρακαλούμε μη χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

10. Εμπιστευτικές πληροφορίες.

(α) Εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες του πελάτη είναι αυστηρά εμπιστευτικές και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση της σύναψης συμβάσεων γκρουπ της Lexyl με το ξενοδοχείο σας. Αν το ξενοδοχείο δεν μπορέσει να ολοκληρώσει μια σύμβαση με ένα γκρουπ για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται αυστηρά στο ξενοδοχείο να μοιραστεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες επικοινωνίας του γκρουπ ή να συστήσει τους πελάτες μας σε οποιαδήποτε άλλα ξενοδοχεία ή οργανισμούς. Οποιεσδήποτε προσπάθειες χρήσης αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών πέραν της προβλεπόμενης χρήσης τους απαγορεύονται αυστηρά από το νόμο. Αν το ξενοδοχείο θα ήθελε να συστήσει τον πελάτη σε συνεργαζόμενο ή αδελφό ξενοδοχείο για οποιονδήποτε λόγο, το ξενοδοχείο πρέπει να είναι καταχωρημένος χρήστης του συστήματος της Lexyl και πρέπει να υποβάλει προσφορά στην online ανάρτησης για γκρουπ του πελάτη. Σε περίπτωση που ένα ξενοδοχείο αναφέρει έναν πελάτη σε ένα ξενοδοχείο που δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος Lexyl χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του και διενεργεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε το εγγεγραμμένο ξενοδοχείο πρέπει να πληρώσει το 10% του συνολικού ποσού. Αν το μη εγγεγραμμένο ξενοδοχείο δεν μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, να εντοπίσει τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τότε το εγγεγραμμένο ξενοδοχείο πρέπει να πληρώσει βασικό τέλος 10% για όλα τα δωμάτια που ζητήθηκαν κατά την online ζήτηση προσφοράς του πελάτη.

(β) Διαχείριση Εμπιστευτικών πληροφοριών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί ότι: (i) όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του ιδιοκτήτη, (ii) θα διατηρεί και θα κάνει τους εργαζομένους και πράκτορες και υπεργολάβους του να διατηρούν, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, (iii) θα αναλαμβάνει κάθε εύλογη δράση αναγκαία για να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι και πράκτορές του δεν αντιγράφουν, δημοσιεύουν, χειρίζονται, αποκαλύπτουν σε άλλους ή χρησιμοποιούν με άλλο τρόπο τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου μέρους και (iv) θα επιστρέφει ή θα καταστρέφει όλα τα αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών των άλλων μερών κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους και θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες και δαπάνες (περιλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και δαπανών) που προκύπτουν από παραβίαση του παρόντος όρου.

(γ) Εξαίρεση για τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Παρά τα ανωτέρω, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες στο βαθμό που αυτές (i) είναι ή γίνονται μέρος του δημόσιου τομέα όχι μέσω πράξης ή παράλειψης από μέρους του λαμβάνοντος συμβαλλόμενου μέρους, (ii) αποκαλύπτονται σε τρίτους από τον ιδιοκτήτη χωρίς περιορισμό αυτών των τρίτων, (iii) βρίσκονται στην κατοχή τρίτου μέρους, χωρίς πραγματική ή εικαζόμενη γνώση μια υποχρέωσης εμπιστευτικότητας που τις αφορά, κατά το χρόνο ή πριν το χρόνο της αποκάλυψης υπό την παρούσα Σύμβαση, (iv) αποκαλύπτονται στο λαμβάνον μέρος από τρίτο μέρος το οποίο δεν έχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε σχέση με αυτές, (v) αναπτύσσονται ανεξάρτητα χωρίς πρόσβαση ή αναφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του αποκαλύπτοντος μέρους, ή (vi) απελευθερώνονται από εμπιστευτική μεταχείριση με γραπτή συγκατάθεση του αποκαλύπτοντος μέρους.

11. Καμία Εγγύηση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΗ. Η HOTELPLANNER.COM, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η προηγούμενη αποποίηση ίσως δεν έχει εφαρμογή σε σας. Η παρούσα εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορείτε επίσης να έχετε και άλλα νομικά δικαιώματα που διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.

12. Όριο Ευθύνης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ).

13. Κάλυψη με αποζημίωση.

Συμφωνείτε στην καταβολή αποζημίωσης και στην απαλλαγή υμών και (όπως έχει εφαρμογή) της μητρικής μας εταιρεία, τις θυγατρικές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες και τους εργαζόμενους από κάθε αξίωση ή απαίτηση, περιλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που εγείρονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει ως αιτία και προκύπτει από την παραβίαση από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης ή των εγγράφων που ενσωματώνει μέσω αναφοράς, ή από την παραβίαση από μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

14. Νομική Συμμόρφωση.

Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους, θεσπίσματα, διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας από μέρους σας και από την υποβολή προσφοράς ή καταχώρησης των γκρουπ.

15. Γενικά.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, και η λειτουργία του Ιστότοπου μπορεί να υπάρξει αντικείμενο επιδράσεων από πολλούς παράγοντες εκτός ελέγχου μας. Αν οποιαδήποτε ρήτρα της παρούσας σύμβασης θεωρείται ως μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, μια τέτοια ρήτρα θα προσβληθεί και οι υπόλοιπες ρήτρες θα εφαρμοστούν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Η παρούσα συμφωνία και οι συναλλαγές που προβλέπονται θα διέπονται, ερμηνεύονται, επιβάλλονται και εκτελούνται σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας της Φλόριντα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συγκρούσεις νομικών αρχών.

Φόρουμ για Δικαστικές Ενέργειες.

Εκτός από το βαθμό που έχουν διατυπωθεί παρακάτω στην ενότητα αυτή, οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τις συναλλαγές που θα προβλέπει («Δικαστική δράση») θα πρέπει να ασκηθεί μόνο στο Palm Beach County, Florida και κάθε μέρος συναινεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων (και των κατάλληλων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων) σε κάθε τέτοια δικαστική δράση και παραιτείται από οποιαδήποτε απαίτηση του forum non conveniens σε σχέση με αυτό και αντίρρηση για την τοποθεσία που αναφέρθηκε. Διαδικασία σε κάθε τέτοια δικαστική δράση μπορεί να επιδοθεί σε ένα μέρος οπουδήποτε στον κόσμο, είτε εντός είτε χωρίς την Πολιτεία της Φλόριντα. Η επιλογή του παραπάνω φόρουμ δεν απαγορεύει την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης που λαμβάνεται σε αυτό το φόρουμ ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φόρουμ. Όλα τα μέρη που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία θα είναι υπεύθυνα για τις αμοιβές και τα έξοδα δικηγόρων του HotelPlanner.com.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η HotelPlanner.com διακανονίζει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, καταλύματα που παρέχονται από ξενοδόχους οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι και όχι πράκτορες, υπάλληλοι, εταίροι ή μέλη κοινοπραξίας με Την Εταιρεία. Η Lexyl Travel Technologies, LLC παρέχει ένα χώρο διαπραγματεύσεων για τέτοιες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για γκρουπ απλά για διευκόλυνση των εταιρειών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Τέτοιες συμβατικές υπηρεσίες διαπραγματεύσεων υπόκεινται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προμηθευτών (μερικοί από τους οποίους μπορεί να περιορίζουν ή να αποκλείουν την ευθύνη του προμηθευτή). Η Lexyl Travel Technologies, LLC δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή για θάνατο ή τραυματισμό σε άτομο, που είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε προμηθευτή παρέχει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή οντότητας, ή που προκαλείται από απεργία, πόλεμο, καιρικές συνθήκες, θεομηνία, καραντίνα, ασθένεια, κυβερνητικό περιορισμό ή κανονισμό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου της HotelPlanner.com. Ο ταξιδιώτης ρητά άρει όλα τα δικαιώματα που μπορεί να έχει έναντι της HotelPlanner.com σε σύνδεση με τα προηγούμενα. Σε καμία απολύτως περίπτωση η HotelPlanner.com δεν θα θεωρηθεί ως μεταφορέας υπό σύμβαση ασφαλούς μεταφοράς του ταξιδιώτη ή των αποσκευών και των περιουσιακών του στοιχείων. Είναι κατανοητό και συμφωνείται ότι η HotelPlanner.com θα ενεργεί πάντα υπό την ιδιότητα οποιουδήποτε ανεξάρτητου αναδόχου και όχι ως υπάλληλος, εταίρος, πράκτορα, σε κοινοπραξία με ή εντολέας για οποιονδήποτε ταξιδιωτικό πράκτορα, συντονιστή γκρουπ ή ξενοδοχείο.

Ούτε η HotelPlanner.com ούτε οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ακυρώσεις ή για πράξεις οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών, εκτροπές ή αντικατάσταση ξενοδοχείων ή για οποιαδήποτε άλλα άτομα παρέχουν οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες και τα καταλύματα στους επιβάτες. Ούτε θα είναι οι ανωτέρω υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε αποσκευές ή περιουσία, ή για τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο, ή για οποιεσδήποτε ζημίες ή αξιώσεις που προκύπτουν από πράξη, σφάλμα, παράλειψη, αθέτηση ή αμέλεια οποιουδήποτε ατόμου που δεν είναι άμεσος υπάλληλος της HotelPlanner.com. Οι μεταφορείς, τα ξενοδοχεία και άλλοι προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι και δεν είναι πράκτορες, εργαζόμενοι ή υπάλληλοι της Lexyl Travel Technologies, LLC. Η Lexyl Travel Technologies, LLC δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ποινική συμπεριφορά από τρίτα μέρη. Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει η Lexyl Travel Technologies, LLC οποιαδήποτε ευθύνη προς οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα.

Η Lexyl Travel Technologies, LLC δεν δίνει καμία εγγύηση, εξασφάλιση και δεν κάνει καμία δήλωση οποιουδήποτε είδους είτε υπονοούμενη, προκύπτουσα από νόμο ή άλλη, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση ή οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση που προκύπτει από τη διαδικασία εκτέλεσης, τη διαδικασία συναλλαγής ή τη χρήση των πρακτικών του κλάδου.

Η εκτίμηση του ποσού επιστροφής μετρητών στα σχόλια της προσφοράς σας βασίζεται στην πλήρη/συνολική ποσότητα δωματίων που ζητήθηκαν στο ποσό της προσφοράς του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Η επιστροφή θα αποδίδεται μόνο για πραγματικά καταληφθέντα/καταναλωθέντα και τεκμηριωμένα δωμάτια. Η επιστροφή μπορεί να διαφέρει βάσει των υλοποιημένων δωματίων-νυκτών στο ξενοδοχείο ή τεκμηρίωσης με τη μορφή αποδείξεων ή επιβεβαιωμένης λίστας γκρουπ. Οι Ταξιδιωτικοί Πράκτορες δεν δικαιούνται επιστροφής μετρητών.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακρίβεια του ιστότοπου κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η HotelPlanner.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την εκτύπωση ή τυπογραφικά σφάλματα, αλλαγές προϊόντων και αλλαγές περιεχομένου σε ιστοτόπους.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Τα ξενοδοχεία ενδέχεται να μην διαθέτουν τις κατάλληλες ειδικές υπηρεσίες και τον αντίστοιχο εξοπλισμό για την φιλοξενία όλων των ατόμων με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. Αν απαιτούνται εγγυημένα καταλύματα για άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες συνιστάται η απευθείας επικοινωνία με το ξενοδοχείο.

Ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του ταξιδιωτικού πράκτορα, των Συντονιστών Γκρουπ, των Πωλητών χονδρικής, της Εκάστοτε Ομάδας κράτησης, των Ξενοδοχείων, οποιουδήποτε άλλου Πωλητή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και της Lexyl Travel Technologies, LLC.

Όλες οι συμβάσεις με γκρουπ πρέπει να γίνονται με την HotelPlanner.com ή τον πελάτη απευθείας. Αν η σύναψη σύμβασης γίνει απευθείας με τον πελάτη, η HotelPlanner.com πρέπει να λαμβάνει κοινοποιήσεις σε όλες τις επικοινωνίες σχετικά με τη σύναψη σύμβασης.

Για αυτόματες προσφορές, γκρουπ με 5 δωμάτια ανά νύκτα ή περισσότερα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και μπορεί να έχουν ειδικές πολιτικές ακυρώσεων. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Οποιοδήποτε μέρος χρησιμοποιεί το σύστημα της HotelPlanner.com με δόλιο τρόπο θα υπόκειται σε πρόστιμο ύψους $10,000 USD. Αυτή η δολιότητα περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε ψευδή ζήτηση κράτησης, τεχνικές καθορισμού τιμών τύπου "bait and switch" (προσέλκυση ενδιαφέροντος και αλλαγή) ή ψευδείς πληροφορίες χρήστη οποιουδήποτε είδους. Οι παραβάτες θα διώκονται στην πλήρη έκταση του νόμου.

Αντιστροφές χρέωσης πιστωτικής κάρτας

Εσείς, ο Χρήστης, έχετε τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε τις χρεώσεις των εταιρειών πιστωτικών καρτών ("αντιστροφές χρέωσης"). Αν έχετε μία ερώτηση σχετικά με μία χρέωση στην κίνηση της πιστωτικής σας κάρτας, σας συνιστούμε να καλέσετε τη Lexyl πριν την αμφισβήτηση της χρέωσης με την εταιρεία της πιστωτικής σας κάρτας για να συζητήσετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τις χρεώσεις μας. Η Lexyl θα εργαστεί μαζί σας για να επιλύσει τις ανησυχίες σας. Η Lexyl διατηρεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει κάθε αντιστροφή χρέωσης που θεωρεί ακατάλληλη, όπως περιγράφεται πλήρως παρακάτω. Η Lexyl διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε ταξιδιωτική κράτηση σε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης που σχετίζεται με αυτή την κράτηση.

Με τη χρήση της υπηρεσίας μας για να κάνετε κράτηση με έναν προμηθευτή, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική ακύρωσης του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική ακύρωσης κάθε κράτησης γίνεται διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Σημειώστε ότι κάποιες τιμές ή ειδικές προσφορές δεν είναι κατάλληλες για ακύρωση ή αλλαγή. Η Lexyl θεωρεί ότι οι ακόλουθες αντιστροφές χρέωσης είναι ακατάλληλες και διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να αναιρέσει ενδεχόμενες απαιτήσεις αντιστροφής χρέωσης και να ανακτήσει τα κόστη τέτοιων απαιτήσεων αντιστροφής χρέωσης από εσάς, τον Χρήστη:

  • Οι αντιστροφές χρέωσης που προκύπτουν από κρατήσεις που δεν επιδέχονται ακύρωση στην περίπτωση που η Lexyl ή ο προμηθευτής δεν παρέχει επιστροφή χρημάτων, είτε χρησιμοποιηθεί η κράτηση είτε όχι,
  • Οι αντιστροφές χρέωσης που προκύπτουν από χρεώσεις που εγκρίνονται από την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη με άμεση πρόσβαση σε εσάς, τον χρήστη της πιστωτικής κάρτας,
  • Οι αντιστροφές χρέωσης που προκύπτουν από την αποτυχία του προμηθευτή να παρέχει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία με τρόπο που συνάδει με την περιγραφή προϊόντος του προμηθευτή.
  • Οι αντιστροφές χρέωσης που προκύπτουν από ανωτέρα βία ή άλλες περιπτώσεις που είναι πέρα από τον έλεγχο της Hotelplanner.com ή τις θυγατρικές της.

16. Όχι Πρακτορείο.

Εσείς και η HotelPlanner.com είστε ανεξάρτητα συμβαλλόμενα μέρη, και δεν υπάρχει πρόθεση ή δημιουργία οποιασδήποτε πρακτόρευσης, συνεταιρισμού, κοινοπραξίας, σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου ή δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου από αυτή τη Σύμβαση.

Επίλυση Διαφορών. Πριν από την προσφυγή σε οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, η HotelPlanner.com προτιμά πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για να αναζητήσουμε μια ανάλυση και η εταιρεία θα εξετάσει επίσης εύλογα αιτήματα για την επίλυση της διαφοράς μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση ή διαιτησία, όπως θα επιλεγούν από την [ companyShort], ως εναλλακτική λύση για την άσκηση της προσφυγής. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την HotelPlanner.com και η HotelPlanner.com συμφωνεί με τη διαφορά, με εξαίρεση τις αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη αποζημίωση, μέσω της μεσολάβησης ή διαιτησίας, η HotelPlanner.com μπορεί να επιλέξει να επιλύσει τη διαφορά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που διεξάγεται μέσω τηλεφώνου, on-line και / ή αποκλειστικά βάσει γραπτών υποβολών όπου δεν απαιτείται προσωπική παρουσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαιτησία και / ή διαμεσολάβηση πρέπει να διαχειρίζεται από JAMS που βρίσκονται στο 2500 Military Trail Suite 200 Boca Raton, FL 33431 USA, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν, και το διαιτητή και / ή διαμεσολαβητή που θα επιλεγεί από την [ companyShort]. Όλα τα μέρη που θα παραβιάσουν αυτή τη συμφωνία θα είναι υπεύθυνα για τις αμοιβές δικηγόρων και τα έξοδα της HotelPlanner.com, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που συνδέονται με την διαιτησία ή / και της διαμεσολάβηση. Κάθε απόφαση σχετικά με την ανάθεση που παρέχεται από τον διαιτητή ή διαμεσολαβητή μπορεί να καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει τη δικαιοδοσία.

Αποποίηση ευθύνης: Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση επιπλέον ατόμου αν ο τύπος δωματίου που κλείστηκε δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον αριθμό ατόμων ή μπορεί να απαιτηθεί από μέρους σας να ακυρώσετε και να κάνετε νέα κράτηση για μεγαλύτερο δωμάτιο, σε διαφορετική τιμή της προηγούμενης που είχε κλειστεί.

* Τα δωρεάν δωμάτια για συντονιστές γκρουπ ισχύουν μόνο σε συμμετέχοντα ξενοδοχεία και το απαιτούμενο μέγεθος γκρουπ για να ισχύουν μπορεί να διαφέρει μεταξύ ξενοδοχείων.

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΦΟΡΩΝ

Η χρέωση για φόρους σε ξενοδοχειακές συναλλαγές "Sαve Rate" αποτελεί ένα ποσόν για όλους τους εφαρμόσιμους φόρους για τη συναλλαγή (π.χ. πωλήσεων και χρήσης, ξενοδοχείων, φόρο δωματίου, ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο προστιθέμενης αξίας κλπ.), το οποίο εισπράττουμε από τους πελάτες μας και πληρώνουμε στους πωλητές-μέλη μας (όπως ξενοδοχεία κλπ.) για τις αγορές των πελατών μας. Δεν είμαστε ο πωλητής που εισπράττει και αποδίδει αυτό το φόρο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Οι πωλητές-μέλη μας, χρεώνουν για εφαρμόσιμους φόρους και εμείς αποδίδουμε αυτά τα ποσά απευθείας στους πωλητές-μέλη μας. Δεν είμαστε ένας εταίρος του πωλητή με τον οποίον πραγματοποιούμε κρατήσεις ή κάνουμε ταξιδιωτικούς διακανονισμούς για τους πελάτες μας. Το αντικείμενο και το ποσοστό φορολόγησης διαφέρει σε μεγάλο βαθμό ανά τοποθεσία. Το πραγματικό ποσό που πληρώνεται σε έναν πωλητή μπορεί να διαφέρει από το ποσό της χρέωσης ανάκτησης φόρων, ανάλογα με τα ποσοστά φορολόγησης, το αντικείμενο φορολόγησης ή άλλους παράγοντες που ισχύουν κατά τη στιγμή της πραγματικής χρήσης μιας δεδομένης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους πελάτες μας. Δεν χρεώνουμε το κόστος φόρου πωλήσεων για πωλητές που βρίσκονται σε Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire και Oregon, επειδή αυτές οι πολιτείες δεν επιβάλλουν φόρο πωλήσεων. Επίσης, σε ορισμένες περιοχές επιβάλλεται φόρος ξενοδοχείου ή άλλος τύπος φόρου συναλλαγής στην ενοικίαση δωματίου ξενοδοχείου, αυτοκινήτου κλπ. Ο τύπος του εισπραττόμενου φόρου από έναν πωλητή θα διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία και την τοποθεσία. Χρησιμοποιούμε κανάλια διανομής τρίτων για μεμονωμένες κρατήσεις.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ONLINE Ή ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ

Με κάποια ξενοδοχεία, ίσως έχετε την επιλογή να πληρώσετε άμεσα online ή αργότερα επιτόπου. Αν επιλέξετε να πληρώσετε άμεσα online, θα χρεωθείτε με το ποσό στο νόμισμα που επιλέγετε. Αν επιλέξετε να πληρώσετε αργότερα επιτόπου, το ξενοδοχείο θα σας χρεώσει στο τοπικό νόμισμά του κατά τη διαμονή σας. Οι φόροι και οι ισοτιμίες μπορεί να αλλάξουν μεταξύ της κράτησης και της διαμονής σας. Θα παρέχετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας και ο προμηθευτής ή η Lexyl θα επικυρώσει: (i) την εγκυρότητα της κάρτας πληρωμής (μέσω χρέωσης της ονομαστικής αξίας που είτε επιστρέφεται σε λίγες μέρες ή αφαιρείται από την τελική πληρωμή εξαιτίας του προμηθευτή) και, (ii) τη διαθεσιμότητα του ποσού στην κάρτα πληρωμής (προς επιβεβαίωση από την τράπεζα που εκδίδει την πιστωτική σας κάρτα). Η Lexyl διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτησή σας αν δεν πραγματοποιηθεί η συνολική πληρωμή εγκαίρως.

Πολλές τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών χρεώνουν τους κατόχους λογαριασμών με τέλος συναλλαγής όταν ο εκδότης της κάρτας και η τοποθεσία του εμπόρου (όπως ορίζεται από την επωνυμία της κάρτας, π.χ. Visa, Mastercard, American Express) είναι σε διαφορετικές χώρες. Η τιμή συναλλάγματος, κατά περίπτωση, και κάθε τέλος συναλλαγής καθορίζονται αποκλειστικά από την τράπεζα ή άλλον οργανισμό που επεξεργάζεται τη συναλλαγή. Αυτά τα τέλη εφαρμόζονται από τον εκδότη της κάρτας ως χρέωση στον λογαριασμό του κατόχου λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που αναφέρεται στη δήλωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ίσως είναι διαφορετικό από το ποσό που εμφανίζεται στη σελίδα σύνοψης χρεώσεων για μία κράτηση που έγινε σ' αυτόν τον ιστότοπο. Αν έχετε ερωτήσεις, σχετικά με αυτά τα τέλη ή οποιαδήποτε ισοτιμία που εφαρμόζεται στην κράτησή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα αναφέρεται στον ιστότοπο κατά καιρούς, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν οποτεδήποτε, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις κρατήσεις που ήδη έγιναν αποδεκτές. Παρ' όλες τις προσπάθειες της Lexyl, μερικές από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο μπορεί να έχουν λάθος τιμές. Η LEXYL ΡΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΕΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ Ή ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ. Η Lexyl δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε εσάς σε λανθασμένη (χαμηλότερη) τιμή, ακόμα κι αν έχετε λάβει επιβεβαίωση της κράτησής σας

Αναγνωρίζετε ότι η Lexyl προ-διαπραγματεύεται συγκεκριμένες τιμές δωματίων με τους ιδιοκτήτες για τη διευκόλυνση των κρατήσεων. Αναγνωρίζετε επίσης, ότι η Lexyl σας παρέχει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των κρατήσεων έναντι "τέλους διευκόλυνσης". Η τιμή δωματίου που εμφανίζεται στον ιστότοπο είναι ένας συνδυασμός της τιμής δωματίου που διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε για σας η Lexyl και του τέλους διευκόλυνσης για τις υπηρεσίες της Lexyl. Εξουσιοδοτείτε τη Lexyl να κάνει κρατήσεις για τη συνολική τιμή κράτησης, που περιλαμβάνει την τιμή δωματίου που εμφανίζεται στον ιστότοπο, συν τις χρεώσεις φόρου ανάκτησης, των τελών εξυπηρέτησης, και, κατά περίπτωση, τους φόρους για τις υπηρεσίες της Lexyl. Συμφωνείτε ότι η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί από τη Lexyl για τη συνολική τιμή κράτησης. Με την υποβολή του αιτήματος κράτησης, εξουσιοδοτείτε τη Lexyl να διευκολύνει τις κρατήσεις εκ μέρους σας, όπως συμφωνίες πληρωμής με τους ιδιοκτήτες.

Ακυρώσεις και/ή Επιστροφές χρημάτων

Συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους ακύρωσης που επιβάλλονται σε κάθε κράτηση. Αν αυτές οι ακυρωμένες κρατήσεις είναι χωρίς επιστροφή χρημάτων, η Lexyl θα ικανοποιήσει το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει 3% τέλος συναλλαγής για τις ακυρωμένες κρατήσεις. Επιπλέον, η Lexyl com μπορεί να επικυρώσει (δηλ. να προ-εξουσιοδοτήσει) την πιστωτική σας κάρτα. Σε περίπτωση δόλιας δραστηριότητας, η Lexyl διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τη λήψη νομικών μέτρων και ενδέχεται να είστε υπεύθυνος για οικονομικές ζημίες της Lexyl, όπως δικαστικά έξοδα και ζημίες. Για να αμφισβητήσετε την ακύρωση μίας κράτησης, ή το πάγωμα ή κλείσιμο ενός λογαριασμού, επικοινωνήστε την εξυπηρέτηση πελατών.