Εγγραφή Υπεύθυνου Ξενοδοχείου

  • Δεν υπάρχουν χρεώσεις συνδρομών ή άλλες κρυφές χρεώσεις.
  • Η Lexyl Travel Technologies είναι ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο με την υποστήριξη του IATA.
  • Κάθε αρμόδιος πωλήσεων/επίσημων δείπνων της ιδιοκτησίας σας χρειάζεται δικό του λογαριασμό.
  • Κάθε αρμόδιος επιλέγει λήψη ζητήσεων γκρουπ, παρατεταμένης διαμονής και/ή χώρων συναντήσεων μόνο.

Κάνετε κλικ εδώ αν έχετε ερωτήσεις

Lexyl Travel Technologies, Inc. is endorsed by IATAN - International Airlines Travel Agent Network

Πληροφορίες Ιδιοκτησίας / Ξενοδοχείου

Τύπος ιδιοκτησίας
Διεύθυνση Ιδιοκτησίας
φυσική διεύθυνση ιδιοκτησίας για χάρτες